Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Jak uzyskać orzeczenie

 1. Musisz udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Twoim miejscu zamieszkania, wypełnić i złożyć wniosek o badanie pod kątem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niedostosowanie społeczne. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, wówczas przekaz pracownikowi, że zamierzasz umieścić dziecko w naszej placówce. Zostaniesz poinstruowany przez pracowników PPP, jak należy poprawnie wypełnić wniosek!
   
 2. Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika administracyjnego, otrzymasz termin badania i zostaniesz o nim powiadomiony. Musisz pamiętać, że badania psychologiczno – pedagogiczne to proces wieloetapowy! Nie można z góry założyć liczby wizyt dziecka w PPP, jak również nie jesteśmy w stanie określić czasu trwania badań. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej będziemy mogli Ci pomóc! Zwykle traktuje się o 4/5 wizytach specjalistycznych, a czas badań może wynosić: od jednego miesiąca do nawet pół roku. Czas trwania badań zależy od występujących u dziecka trudności edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych oraz od, zdiagnozowanych w trakcie badań, nieprawidłowości rozwojowych.
   
 3. Co potrzebujesz dołączyć do składanego wniosku? Aby usprawnić proces przeprowadzania badań i skrócić czas badań należy przedłożyć w PPP następujące dokumenty (pamiętaj o tym, aby zrobić kserokopię składanej dokumentacji!):

 

 1. wcześniejsze badania psychologiczno – pedagogiczne, jeśli występowały;
 2. aktualną opinię wychowawcy klasy lub pedagoga ze szkoły, do której uczeń uczęszcza;
 3. oceny szkolne – zawarte w opinii szkolnej;
 4. informacje o występujących u dziecka dolegliwościach zdrowotnych;
 5. zaświadczenia o zdiagnozowanych chorobach,
 6. orzeczony stopnień niepełnosprawności – jeśli występuje;
 7. epikryzy (wypisy) pobytu dziecka w szpitalach;
 8. opinię rodzica / opiekuna o zaobserwowanych nieprawidłowościach;
 9. epikryzy (wypisy) pobytu dziecka w szpitalu psychiatrycznym;
 10. opinię kuratora sądowego – jeśli jest możliwość jej otrzymania;
 11. opinię z MOPS, GOPS, PCPR – jeśli jest możliwość jej otrzymania;
 12. inne ważne dokumenty, które mogą wnieść istotne informacje do badania

 

 1. Otrzymałeś już orzeczenie? Świetnie!
   
 2. Teraz postępuj zgodnie z procedurą działań zmierzających do uzyskania skierowania do naszego ośrodka.

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny