Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Procedura przyjęcia

Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem poniższej procedury:


1. Kontakt telefoniczny lub mailem: 
    Kontakt telefoniczny lub osobisty z placówką, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej grupie/klasie.
2. Dostarczenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
    Przesłanie faxem (75 64 92 564) / mailem: rekrutacja.moskorczak@op.pl  lub dostarczenie osobiście kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z kontaktem    
   telefonicznym zwrotnym, celem rozpatrzenia kandydatury dziecka przez dyrekcję placówki.

3. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
 • odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )
 • potwierdzenie zameldowania ( Urząd Miasta, Gminy , Biuro Meldunkowe )
 • świadectwa z klasy 4,5,6,7,8 Szkoły Podstawowej ( dla ucznia do Szkoły Podstawowej - jeśli dotyczy )
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu OKE ( dla ucznia do szkoły ponadpodstawowej )
 • 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie
 • aktualny wykaz ocen z informacją o frekwencji

Dokumenty opcjonalne:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach (w przypadku kontaktu ze specjalistą )
 • wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczych )
 • opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )
 • opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej ( jeśli zostały wydane)
 • opinia kuratora sądowegol ( jeśli jest prowadzony nadzór )
 • inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )
 • dowód osobisty, paszport lub potwierdzenie złożenia wniosku o dowód lub paszport.
 • przed przyjazdem wychowanka do placówki wplata na konto główne 40 zł z dopiskiem „za testy narkotykowe”. Nie ma możliwości wpłaty na miejscu.


4. Rozmowa wstępna

    Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, może zostać zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną, która ma     celu weryfikację podanych informacji, wstępną diagnozę, zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki oraz odpłatności za pobyt. Po wstępnej weryfikacji dokumentów i decyzji o przyjęciu dziecka do placówki wszystkie w/w dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta wg miejsca swojego zamieszkania. Dokumenty wraz z wnioskiem rodzica o umieszczeniu w MOS im. J. Korczaka zostają przesłane do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, gdzie zostanie wydane skierowanie do naszej placówki.


5. Przyjęcie

   Należy skontaktować się w celu ustalenia terminu przyjęcia nieletniego do placówki po otrzymaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Rodzic/opiekun prawny otrzyma również wykaz niezbędnych przedmiotów i artykułów szkolnych, w które należy wyposażyć dziecko/podopiecznego.


Jak wyposażyć dziecko?

Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być wyposażone w następujące rzeczy:

 • Ubrania i obuwie odpowiednie dla pory roku i do poruszania się po internacie
 • Strój sportowy i kąpielowy
 • Środki higieny osobistej
 • Zeszyty i przybory piśmiennicze
 • Kieszonkowe


WAŻNE!!!

Dziecko może posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy (przechowywany w depozycie i wydawany za pozwoleniem wychowawcy o określonych porach), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp.

Placówka ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w depozycie.

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny