Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Jak uzyskać orzeczenie

 1. Musisz udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Twoim miejscu zamieszkania, wypełnić i złożyć wniosek o badanie pod kątem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niedostosowanie społeczne. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, wówczas przekaz pracownikowi, że zamierzasz umieścić dziecko w naszej placówce. Zostaniesz poinstruowany przez pracowników PPP, jak należy poprawnie wypełnić wniosek!
   
 2. Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika administracyjnego, otrzymasz termin badania i zostaniesz o nim powiadomiony. Musisz pamiętać, że badania psychologiczno – pedagogiczne to proces wieloetapowy! Nie można z góry założyć liczby wizyt dziecka w PPP, jak również nie jesteśmy w stanie określić czasu trwania badań. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej będziemy mogli Ci pomóc! Zwykle traktuje się o 4/5 wizytach specjalistycznych, a czas badań może wynosić: od jednego miesiąca do nawet pół roku. Czas trwania badań zależy od występujących u dziecka trudności edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych oraz od, zdiagnozowanych w trakcie badań, nieprawidłowości rozwojowych.
   
 3. Co potrzebujesz dołączyć do składanego wniosku? Aby usprawnić proces przeprowadzania badań i skrócić czas badań należy przedłożyć w PPP następujące dokumenty (pamiętaj o tym, aby zrobić kserokopię składanej dokumentacji!):

 

 1. wcześniejsze badania psychologiczno – pedagogiczne, jeśli występowały;
 2. aktualną opinię wychowawcy klasy lub pedagoga ze szkoły, do której uczeń uczęszcza;
 3. oceny szkolne – zawarte w opinii szkolnej;
 4. informacje o występujących u dziecka dolegliwościach zdrowotnych;
 5. zaświadczenia o zdiagnozowanych chorobach,
 6. orzeczony stopnień niepełnosprawności – jeśli występuje;
 7. epikryzy (wypisy) pobytu dziecka w szpitalach;
 8. opinię rodzica / opiekuna o zaobserwowanych nieprawidłowościach;
 9. epikryzy (wypisy) pobytu dziecka w szpitalu psychiatrycznym;
 10. opinię kuratora sądowego – jeśli jest możliwość jej otrzymania;
 11. opinię z MOPS, GOPS, PCPR – jeśli jest możliwość jej otrzymania;
 12. inne ważne dokumenty, które mogą wnieść istotne informacje do badania

 

 1. Otrzymałeś już orzeczenie? Świetnie!
   
 2. Teraz postępuj zgodnie z procedurą działań zmierzających do uzyskania skierowania do naszego ośrodka.

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny