Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Rozwój zainteresowań

I. Płaszczyzna zainteresowań sportowo – rekreacyjnych

      a. Nazwa projektu: Zajęcia sportowe dla chłopców – piłka nożna

Harmonogram działań: poniedziałki iczwartki, godzina 19.00 – 20.30

Prowadzący: wychowawca pełniący dyżur

Uczestniczą: wszyscy chłopcy, którzy nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 

       b. Nazwa projektu: Piłka nożna – Zgorzelecka Liga Halowej Piłki Nożnej

Harmonogram działań: według terminarza spotkań ligi

Prowadzący: wychowawcy posiadający kwalifikację do prowadzenia wychowania fizycznego

Uczestniczą: wszyscy chłopcy, którzy nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 

      c. Nazwa projektu: Zajęcia na basenie MOSiR Zgorzelec

Harmonogram działań: weekendowe dyżury.

Prowadzący: wychowawca posiadający kwalifikacje ratownika WOPR

Uczestniczą:wychowankowie wg. bieżącej listy.

 

  1. Nazwa projektu: Zajęcia na lodowisku ŁOŚ Łagów

Harmonogram działań: weekendowe dyżury

Prowadzący: wychowawcy pełniący dyżur

Uczestniczą:wychowankowie wg. bieżącej listy.

 

  1. Nazwa projektu: Zajęcia fitness dla dziewcząt

Harmonogram działań: poniedziałki i środy, godzina 19.00 – 20.30

Prowadzący: wychowawcy pełniący dyżur

Uczestniczą: wszystkie dziewczęta, które nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 

  1. Nazwa projektu: Zajęcia na siłowni (wewnętrznej oraz zewnętrznej)

Harmonogram działań: weekendowe dyżury

Prowadzący: wychowawca pełniący dyżur

Uczestniczą: podopieczni, którzy nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 

  1. Nazwa projektu: Zajęcia relaksacyjne z elementami jogi

Harmonogram działań: środy w godzinach 15.30 – 16.30

prowadzący: pedagog MOS

Uczestniczą: podopieczni, którzy nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 

  1. Nazwa projektu: Uczestniczenie w meczach koszykówki KKS Turów Zgorzelec

Harmonogram działań: cały rok szkolny / co dwa tygodnie

prowadzący: wychowawca pełniący dyżur

Uczestniczą: wychowankowie według listy


II. Płaszczyzna zainteresowań plastyczno – muzycznych

      a. Nazwa projektu: „Lektoraty muzyczne”

Harmonogram działań: cały rok szkolny

prowadzący: wychowawca posiadający kwalifikacje do prowadzenia lekcji muzyki

Uczestniczą: wszyscy chętni wychowankowie

Zespół wokalny – rozwijanie uzdolnień muzycznych, przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości muzycznej, rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę, prezentacja umiejętności
w formie występów podczas imprez oraz uroczystości w placówce i poza nią.

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii i pedagogiki zabawy (KLANZA) i formy relaksacji. Działanie na tej płaszczyźnie rozwija umiejętności współdziałania w grupie. Buduje otwartość, rozwija umiejętności porozumiewania z innymi, wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie muzyki. Kreuje ćwiczenie pamięci, uwagi oraz koncentracji. Rozwija wyobraźnię oraz kreatywności poprzez aktywne słuchanie muzyki. Pomaga w doskonaleniu koordynacji ruchowej i słuchowo ruchowej. Poprawia koordynację ruchów przy wykorzystaniu elementów choreoterapii i wyrabia poczucie tempa. Obniża poziom stresu i rozwija zdolności ogólnomuzyczne. Kształtuje pamięć i słuch muzyczny, integruje grupę.

        b. Nazwa projektu: „Zajęcia plastyczno – techniczne”

Podczas zajęć młodzież poznaje nowe techniki plastyczne np. papierową wiklinę, orgiami płaskie i przestrzenne, kwiaty z bibuły, kwiaty kanzashi, scrapbooking oraz quilling. Różnego rodzaju prace, mogą mieć dla młodzieży następujące działania: diagnostyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój dziecka zdrowego, przywracające sprawność i wreszcie ogromny walor uspokajający. Zajęcia plastyczne kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności. Poprawiają rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej wychowanka.

Sprzyjają rozwojowi osobowości, zaspakajają naturalną potrzebę ekspresji plastycznej, wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwijają zdolności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi, kształtują umiejętność pracy w grupie. Rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, oryginalność, płynność myślenia,zachęcają do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań przy zastosowaniu różnych technik- malarstwo, rysunek, szycie i łączenie technik.

  1. Nazwa projektu: Zajęcia artystyczne

Harmonogram działań: wieczorki przedświąteczne

prowadzący: dedykowani wychowawcy

Uczestniczą:wszyscy wychowankowie placówki.


III. Płaszczyzna zainteresowań kulinarnych

a. Nazwa projektu: „Zajęcia kulinarne

   Harmonogram działań: weekendowe dyżury

   prowadzący: dedykowani, uzdolnieni kulinarnie, wychowawcy

   Uczestniczą: chętni wychowankowie.

Zajęcia kulinarne to produktywne zorganizowanie czasu wolnego wychowanków w zakresie kształtowania umiejętności i rozwijania zainteresowań kulinarnych jako pożytecznych predyspozycji wykorzystywanych w życiu codziennym. Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia i gospodarowania funduszami i produktami spożywczymi, jak również wrócenie uwagi na kulturę przygotowania oraz spożywania posiłku.


IV. Płaszczyzna zainteresowań technologią informatyczną

     a. Nazwa projektu: „Zajęcia informatyczne”

         Harmonogram działań: raz w tygodniu przez cały rok szkolny

         Prowadzący zajęcia: wychowawca posiadający kwalifikacje do prowadzenia informatyki

         Uczestniczą: wybrani wychowankowie

Odwielu lat staliśmy się społeczeństwem informacyjnym, w którym dominuje przepływ informacji oraz komunikacja. Umiejętność poruszania się w tym obszarze potwierdza tylko tę przynależność, a sam rozwój zastosowań narzędziinformatycznych może wkrótce stać się powodem wykluczenia osób, które nie potrafią posługiwać się komputerem czy telefonem komórkowym.

W naszej placówce zajęcia komputerowe odbywają się w modernizowanej pracowni, z dostępem do Internetu. Zajęcia, w których uczestniczą nasi wychowankowie należy traktować jako wspomagające proces edukacyjny (odrabianie bieżących lekcji, skorzystanie z dziennika elektronicznego, sprawdzenie poczty) oraz zaspakajania własnych potrzeb (Facebook, YouTube, zakup biletu, wyznaczenie trasy np. wycieczki , czy też wyjazdu do domu, bankowość elektroniczna, itp.). Siec globalna to również czyhające na młodego, jeszcze podatnego człowieka niebezpieczeństwa, chociażby cyberprzemoc.  Baczną uwagę zwracamy na ten aspekt, rozmawiając oraz kontrolując poczynania wychowanków. Zajęcia komputerowe to realizacja obszaru wychowawczego. Wychowankowie podczas zajęć muszą przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej i tym samym właściwie zachowywać się oraz korzystać
z komputera i oprogramowania. Współpraca i pomoc koleżeńska do dominująca cech tych zajęć. Zachęcamy rodziców/opiekunów do zapoznania z lekturą w zakładce „Bezpieczny Internet”.


V. Płaszczyzna zainteresowań techniką filmowo – fotograficzną

    a. Nazwa projektu: „Kółko filmowo – fotograficzne”

        Harmonogram działań: każda środa, godz. 19.00 – 21.00
        Prowadzący zajęcia: dedykowany wychowawca

        Uczestnicząwychowanie według listy zainteresowań

Zajęcia skoncentrowane na nauce obsługi programuz rodziny Adobe. Spotkania odbywać siębędą w cyku tygodniowym i obejmują naukę montażu oraz edytowanie materiałów filmowych. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności obsługi programu Adobe Premiere, zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, oraz przy realizacji własnych pomysłów. Poszerzanie zainteresowań wychowanków poprzez rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole, jak również wdrażanie do samodzielności poprzez indywidualne tworzenie i montowanie filmów.


  1. Wolontariat

         a. Nazwa projektu: „Koło Wolontariatu”

Harmonogram działań: cały rok szkolny

Prowadzący zajęcia: opiekun wolontariatu

Uczestniczą: wybrani wychowankowie

Działania, dzięki którym młodzież zdobywa doświadczenia i umiejętności, pomaga innym bezinteresownie (bo nic w zamian nie otrzymujemy, no może uśmiech albo miłe słowo), zdobywamy nowe znajomości, pracujemy nad rozwojem osobistym, uczymy się pomagać innym, pracujemy nad sobą, doskonalimy się w różnych rzeczach. Warto zostać wolontariuszem, ponieważ zdobywamy doświadczenie, które jest bardzo ważne, uczymy się nowych rzeczy, pracujemy nad sobą, rozwijamy się. W ramach Koła Wolontariatu uczestniczymy m.in. w projektach: Poznaj Historię Misia –  „Nie bij mnie, kochaj mnie”, pomoc przy Mikołajkach dla rodzin zastępczych, udział w festynach podczas, których prowadzimy warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci z chustą Klanzy i inne


VI.     Kreowanie umiejętności posługiwania się językiem migowym

         a.Nazwa projektu: Kółko języka migowego „Zamigaj mi to”

Harmonogram działań: w każdy poniedziałek godz. 16.00 – 17.00

prowadząca: wychowawczyni posiadająca uprawnienia do posługiwania się językiem migowym

Uczestniczą: podopieczni według listy zainteresowań

Niniejsze zajęcia to przede wszystkim zdobycie nowych umiejętności językowych, dzięki którym możliwy staje się kontakt z osobami niesłyszącymi, ale język migowy to także rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci oraz koncentracji, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności manualnych, mimiki, a także stymulacja rozwoju intelektualnego, usprawnianie nauki innych języków. Nauka języka migowego stymuluje rozwój intelektualny oraz sprawności manualne, ułatwia naukę czytania, pisania i liczenia, uczy świadomości własnego ciała, stymuluje rozwój zmysłów, kształtuje umiejętności poznawcze, emocjonalne oraz psychiczne, uspokaja, łagodzi stres i frustrację, jest wspaniałą zabawą dla dziecka.

 

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny