Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Dlaczego my?

Szanowni Państwo!

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu jest państwową, koedukacyjną placówką socjoterapeutyczną z 50 letnią historią, którą przez lata – cegiełka po cegiełce – budowali ludzie, którym losy, zagubionego w życiu, dziecka nie są obce. Jeśli chcielibyście się Państwo zapoznać szerzej z historią naszej placówki, możecie Państwo tego dokonać klikając w zakładkę „rys historyczny”.

            Państwa dziecko znajdować się będzie w placówce, która spełnia nie tylko szerokie kryteria wymagań na płaszczyźnie terapeutycznej, ale także bardzo wysokie standardy socjalne, których na próżno szukać w jakiejkolwiek innej placówce o podobnym charakterze. Tutejsza, zróżnicowana wiekowo, kadra pedagogiczna, to wyszkoleni i doświadczeni ludzie, pracujący, niekiedy od dziesięcioleci, w wybranym przez siebie zawodzie. Każdy z tutejszych pracowników posiada wykształcenie z zakresu socjoterapii lub resocjalizacji. Ponadto tutejsza kadra pedagogiczna posiada liczne, ukończone przez siebie w danych kierunkach studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, co tylko rozbudowuje posiadany już warsztat pracy. W placówce zatrudnionych jest dodatkowo dwóch psychologów oraz psychoterapeuta. Ponadto, w pełnym wymiarze, zatrudniona jest pielęgniarka. Proponowane przez nas formy terapii oraz innych oddziaływań statutowych możecie Państwo zobaczyć z zakładce „oferta terapeutyczna” oraz „rozwój zainteresowań”.

           Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu dysponuje 48 miejscami dla dzieci i młodzieży. Posiadamy w strukturze budynku dwa piętra. Na każdym z pięter, gdzie znajduje się odpowiednio po 24 wychowanków, usytuowanych jest dwanaście trzyosobowych pokoi mieszkalnych wyposażonych w łazienki z prysznicami. Każde piętro wyposażone jest ponadto w dużą świetlicę, pokój wychowawców, gabinet psychologa, jak również pomieszczenia socjalne w postaci kuchenki, magazynu, pralni, izolatki oraz suszarni. Cały obiekt jest monitorowany, co zwiększa jednoczenie bezpieczeństwo przebywających w nim dzieci. W swoich strukturach posiadamy siłownię wewnętrzną oraz zewnętrzną. Ponadto, przy placówce znajdują się dwa boiska sportowe typu „Orlik”, z których korzysta nasza młodzież. Przykładowe pokoje mieszkalne oraz pozostałe wyposażenie ośrodka możecie Państwo zobaczyć w zakładce „zobacz nas”.

            Na każdym piętrze funkcjonują dwie grupy. Grupę wychowawczą stanowi 12 podopiecznych, nad którymi nadzór, we wszelkich aspektach życia codziennego, sprawuje 4 wychowawców. Reasumując, pracownik tutejszego ośrodka odpowiedzialny jest – w obszarze opiekuńczym, wychowawczym oraz edukacyjnym – tylko i wyłącznie za trzech podopiecznych. Grupy wychowawcze nie są od siebie odizolowane, albowiem naszą wizją jest min. modyfikowanie dotychczas nieprawidłowego oraz kształtowanie i wzmacnianie poprawnego dialogu interpersonalnego, kreowanie właściwej komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji drugiej osoby niezależnie od płci oraz wieku. Nieustanne interakcje społeczne, które zachodzą między młodzieżą każdego dnia, sprzyjają właśnie takim oddziaływaniom.

          W naszej placówce, od roku 2012, umiejscowiona jest Szkoła Podstawowa Specjalna (aktualnie klasa V, VI, VII i VIII). Szkoła skupia w swoich szeregach docelowo 36 uczniów, natomiast same klasy szkolne są przede wszystkim niewielkie i liczą docelowo 12 uczniów każda. W tutejszej szkole, dla uczniów posiadających dotychczas kilkuletnie opóźnienie w realizacji obowiązku szkolnego, stwarzamy możliwość promocji śródrocznej tj. przystąpienia do egzaminów mających na celu ukończenie dwóch klas w jednym roku szkolnym. To niewątpliwie ogromna szansa, z której skorzystało już wielu naszych podopiecznych.

            Co bardzo istotne, nie zamykamy się tylko i wyłącznie na edukację wewnętrzną w w/w szkole. Dziecko przebywające w naszej placówce ma możliwość nauki także w publicznych szkołach masowych, znajdujących się poza strukturami placówki, co także jest ewenementem w skali kraju. Podopieczny może zatem pobierać naukę na każdym szczeblu edukacyjnym, poczynając od szkoły podstawowej, istniejących jeszcze gimnazjach, przechodząc do wybranych przez siebie szkół zawodowych, a kończąc na liceum, czy też technikum. Zdecydowanie dążymy do tego, aby umożliwiać taką właśnie ofertę dydaktyczną, gdyż wierzymy w jej powodzenie i chcemy rozwijać predyspozycje intelektualne, jak również zawodowe wśród naszych podopiecznych. Jest to niewątpliwie bardzo istotny wariant naszego funkcjonowania, albowiem uczeń może kontynuować (jeśli kierunek jest tożsamy) rozpoczętą wcześniej naukę, którą podjął przed umieszczaniem go w tutejszej placówce. Przykładowe kierunki kształcenia zawodowego, jak również ofertę edukacyjną liceum oraz technikum możecie Państwo zobaczyć w zakładce „oferta edukacyjna”.

          Więcej informacji i odpowiedzi na intrygujące Was pytania uzyskacie Państwo w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jednocześnie nakłaniamy Państwa do śledzenia naszych działań na portalu społecznościowym Facebook oraz do obejrzenia krótkometrażowych filmów na kanale YouTube, które są dziełami realizowalnymi przez naszych podopiecznych w ramach rozwijania zainteresowań własnych (ikonki Facebook oraz YouTube znajdują się w lewym dolnym rogu naszej strony internetowej).

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań, prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod wskazanymi na stronie internetowej numerami umiejscowionymi w zakładc „dla rodzica / opiekuna – ważne telefony”.

Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie!

Dyrektor
mgr Ireneusz Stec
oraz Kadra Pedagogiczna
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu 

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny